Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Paradyż

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Podmioty
    Gmina (0)
        Powitanie (0)
        Informacja o gminie (1)
        Zabytki (1)
        Infrastruktura społeczna (1)
        Infrastruktura techniczna (1)
        Rolnictwo,przemysł (1)
    Rada gminy (0)
        Skład rady gminy (1)
        Komisja rolnictwa, rozwoju gospodarczego i budżetu (1)
        Komisja kultury, oświaty, zdrowia, spraw socjalnych i ochrony środowiska (1)
        Komisja rewizyjna (1)
    Wójt gminy (1)
    Zastępca wójta (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy (0)
            2016 r. - Oświadczenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy za 2015 r. (1)
            2015 r. - Oświadczenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy za 2014 r. (1)
            2015 r. - Oświadczenie Wójta i Przewodniczacego Rady Gminy poczatek kadencji 2014 - 2018 (1)
            2014 r. - Wyjaśnienia do Oświadczeń Wójta i Przewodniczącego - Koniec kadencji 2010 -2014 (1)
            2014 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego - Koniec kadencji 2010-2014 (1)
            2014 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2013 r. (1)
            2013 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2012 r. (1)
            2012 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2011 r. (1)
            2011 r. - Oświadczenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy za 2010 r. (1)
            2010 r. - Oświadczenie Wójta i Przewodniczącego - Koniec kadencji 2006-2010 (1)
            2010 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2009 r. (1)
            2009 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2008 r. (1)
            2008 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2007 r. (1)
            2006 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego - Początek kadencji 2006-2010 (1)
            2006 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego - Koniec kadencji 2002-2006 (1)
            2006 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2005 r. (1)
            2005 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2004 r. (1)
            2004 r. - Oświadczenia Wójta i Przewodniczącego za 2003 r. (1)
        Oświadczenia radnych Rady Gminy Paradyż (1)
            2016 r. - Oświadczenia radnych za 2015 r. (1)
            2015 r. - Oświadczenia radnych za 2014 r. (1)
            2014 r. - Oświadczenia radnych - Początek kadencji 2014 - 2018 (1)
            2014 r. - Oświadczenia radnych - Koniec kadencji 2010-2014 (1)
            2014 r. - Oświadczenia radnych za 2013 r. (1)
            2013 r. - Oświadczenia radnych za 2012 r. (1)
            2012 r. - Oświadczenia radnych za 2011 r. (1)
            2011 r. - Oświadczenia radnych za 2010 r. (1)
            2010 r. - Oświadczenie radnych - Początek kadencji 2010 - 2014 (1)
            2010 r. - Oświadczenie radnych - Koniec kadencji 2006 - 2010 (1)
            2010 r. - Oświadczenia radnych za 2009 r. (1)
            2009 r. - Oświadczenia radnych za 2008 r. (1)
            2008 r. - Oświadczenia radnych za 2007 r. (1)
            2007 r. - Oświadczenia radnych za 2006 r. (1)
            2006 r. - Oświadczenia radnych - Początek kadencji 2006-2010 (1)
            2006 r. - Oświadczenia radnych - Koniec kadencji 2002-2006 (1)
            2005 r. - Oświadczenia radnych za 2004 r. (1)
            2004 r. - Oświadczenia radnych za 2003 r. (1)
            2003 r. - Oświadczenia radnych za 2002 r. (1)
        Oświadczenia kierowników jednostek (0)
            2016 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2015 r. (1)
            2015 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2014 r. (1)
            2014 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2013 r. (1)
            2013 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2012 r. (1)
            2012 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2011 r. (1)
            2011 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2010r.. (1)
            2010 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2009 r. (1)
            2009 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2008 r. (1)
            2008 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2007 r. (1)
            2007 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2006 r. (1)
            2005 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2004 r. (1)
            2004 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2003 r. (1)
            2003 r. - Oświadczenia kierowników jednostek za 2002 r. (1)
        Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy (0)
            2015 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2014 r. (1)
            2014 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2013 r. (1)
            2013 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2012 r. (1)
            2012 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2011 r. (1)
            2011 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2010 r. (1)
            2010 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2009 r. (1)
            2009 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2008 r. (1)
            2008 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2007 r. (1)
            2007 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2006 r. (1)
            2005 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2004 r. (1)
            2004 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2003 r. (1)
            2003 r. - Oświadczenia pracowników UG za 2002 r. (1)

Prawo Lokalne
    Statut gminy (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Protokoły (0)
    Regulamin urzędu (1)
    Gospodarka przestrzenna (1)
        Ogłoszenia w sprawie planu zagospodarowania (1)
        Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przesrzennego Gminy Paradyż (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Sprawy Obywatelskie (10)
        Urząd Stanu Cywilnego (9)
        Podatki i opłaty lokalne (16)
        Sprawy Organizacyjne (0)
            Stypendia i pomoc socjalna (5)
            Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (3)
            Ewidencja Działalności Gospodarczej (2)
            Ewidencja obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych (1)
        Zagospodarowanie przestrzenne, Drogownictwo, Inwestycje (15)
        Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna, Lokalowa, Grunty i Mienie Komunalne (6)
        Opłata skarbowa (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Uchwały - 2016 r. (11)
        Uchwały - 2015 r. (26)
        Uchwały - 2014 r. (64)
        Uchwały - 2013 r. (55)
        Uchwały - 2012 r. (67)
        Uchwały - 2011 r. (44)
        Uchwały - 2010 r. (49)
        Uchwały - 2009 r. (44)
        Uchwały - 2008 r. (66)
        Uchwały - 2007 r. (46)
        Uchwały - 2006 r. (17)
        Uchwały - 2017 r. (6)
    Gospodarka komunalna (0)
        Badania jakości wody (2)
        Odpady komunalne (5)
        Przetargi na dzierżawę gruntów rolnych (7)
        Przetargi na zbycie nieruchomości (6)
        Zbycie lokali mieszkalnych (12)
        Przetargi na dzierżawę lokalu (5)
        Plan gospodarki odpadami (1)
        Rejestr działalności regulowanej (2)
    Podatki i opłaty (0)
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Deklaracje podatkowe (1)
        Informacje podatkowe osób fizycznych (1)

Aktualności
    Konkursy ogłaszane przez Wójta (0)
        Wychowanie przedszkolne (6)
        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (20)
        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (14)
        Zabezpieczenie żywności dla rodzin najuboższych (4)
        Wybór dyrektora szkoły (8)
        Pomoc społeczna (2)
    Ogłoszenia i obwieszczenia Wójta Gminy (79)
    Ogłoszenia i obwieszczenia innych organów (3)
    Postępowania w spr. decyzji środowiskowych (72)
    Konkursy ogłaszane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu (2)
    Informacje Powiatowego Urzędu Pracy (10)
    Inne - Opublikowane przed 01.06.2010 r. (11)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia publiczne (0)
        Postępowania aktualne (0)
            ZP.271.7.2016 - "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" (22)
        Postępowania rozstrzygnięte (0)
            Rozstrzygnięte - 2016 rok (0)
                ZP.271.6.2016 - Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Paradyż (6)
                ZP.271.3.2016 - Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Paradyżu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Paradyż (4)
                ZP.271.2.2016 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Paradyż wraz z jednostkami organizacyjnymi (5)
                ZP.271.1.2016 - Zadania pn. 1) "Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż", 2) "Remont drogi dojazdowej do pól Irenów - Strzałków" (2)
            Rozstrzygnięte - 2015 rok (0)
                7.2015 - Montaż fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Paradyż (10)
                6.2015 - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2015/2016 (2)
                5.2015 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż (2)
                2.2015 - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych (8)
                1.2015 - Remont drogi w miejscowości Stawowice Kolonia (5)
            Rozstrzygnięte - 2014 rok (0)
                14.2014 - Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu (2)
                12.2014 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Paradyżu przy ul. Lipowej (2)
                11.2014 - Zakup i dostawa wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Paradyż (7)
                10.2014 - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół (4)
                7.2014 - Budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy SP w Paradyżu oraz przy SP w Sokołowie (2)
                6.2014 - Remont drogi Daleszewice - Stawowice Kolonia (4)
                3.2014 - Remont trzech dróg na terenie Gminy Paradyż (3)
                2.2014 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Paradyż (4)
                1.2014 - Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk, Paradyż i Wielka Wola (4)
            Rozstrzygnięte - 2013 rok (0)
                6.2013 - Dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2013/2014 (3)
                5.2013 - Remont dróg na terenie Gminy Paradyż (4)
                4.2013 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Paradyż (7)
                3.2013 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż - etap III (3)
                2.2013 - Budowa małej infrastruktury turystycznej na odcinku "Piekielnego szlaku" przebiegającego przez teren Gminy Paradyż (3)
            Rozstrzygnięte - 2012 rok (0)
                13.2012 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Paradyż (2)
                12.2012 - Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu (7)
                11.2012 - Dostawa fabrycznie nowego urządzenia ssąco-tłoczącego (4)
                9.2012 - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (2)
                8.2012 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinek Sylwerynów - Solec (2)
                7.2012 - Dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2012/2013 (2)
                6.2012 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III (2)
                5.2012 - Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (3)
                4.2012 - Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk (3)
                3.2012 - Remont placu przy ulicy Przedborskiej w Paradyżu i remont placu przy ulicy Koneckiej i Opoczyńskiej w Paradyżu (2)
                2.2012 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na teren (3)
                1.2012 - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż" w miejscowościach Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna (12)
            Rozstrzygnięte - 2011 rok (0)
                4.2011 - Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż i zmiany Miejscowego (1)
                    4.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                3.2011 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2011/2012 (2)
                2.2011 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Odcinek Kazimierzów-Mariampol (etap III) (2)
                1.2011 - Remont sześciu dróg na terenie Gminy Paradyż (0)
                    1.2011 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
                    1.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu -Remont sześciu dróg na terenie Gminy Paradyż (1)
            Rozstrzygnięte - 2010 rok (0)
                5/2010 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2010/2011 (2)
                4/2010 - Remont trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Paradyż (3)
                3/2010 - Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Paradyż (2)
                2/2010 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (12)
            Rozstrzygnięte - 2009 rok (0)
                8/2009 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanal (4)
                7/2009 - Budowa świetlicy w Sokołowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (5)
                5/2009 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2009/ (2)
                3/2009 - Budowa budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie (13)
                2/2009 - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Paradyż (2)
                1/2009 - Remont drogi Daleszewice - Grzymałów (2)
            Rozstrzygnięte - 2008 rok (0)
                9/2008 - Przebudowa drogi wewnętrznej przez wieś Joaniów (2)
                8/2008 - Przebudowa drogi klasy D Grzymałów - Stawowiczki (3)
                7/2008 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2008/ (2)
                4/2008 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Przyłęk - Dłużniewice (2)
                3/2008 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Popławy Kolonia - Zakanale (2)
                2/2008 - Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem w celu prowadzenia robót odwadniajacych i pielęgnacyjnych zieleni w pasie dróg (6)
            Rozstrzygnięte - 2007 rok (0)
                10/2007 - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawowice (1)
                6/2007 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie (2)
                5/2007 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż wraz z przyłączami ( (3)
                4/2007 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Paradyżu, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży (5)
                3/2007 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Kazimierzów - Mariampol (2)
                2/2007 - Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż - etap III oraz rozbudowę oczyszcz (0)
            Rozstrzygnięte - 2006 rok (0)
                17/2006 - Dostawa węgla i eko-groszku do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Paradyż na sezon grzewczy 2006/2007 (1)
                16/2006 - Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Paradyżu na sezon grzewczy 2006/2007 (1)
                15/2006 - Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowościach Paradyż i Wielka Wola (1)
                14/2006 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Paradyż odcinek Wielka Wola - Popławy (2)
                10/2006 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż na lata szkolne 2006 (2)
                8/2006 - Przebudowa drogi Daleszewice - Stawowice Kolonia (4)
                7/2006 - Przebudowa drogi przez wieś Sylwerynów (5)
                6/2006 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku (6)
                5/2006 - Wybór wykonawcy pełniącego rolę Inspektora Nadzoru dla projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarn (2)
                3/2006 - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli (2)
                1/2006 - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Paradyż (6)
            Rozstrzygnięte - 2005 rok (0)
                13/2005 - Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia sal lekcyjnych dla Gimnazjum w Paradyżu (3)
                12/2005 - Zakup sprzętu oświetleniowego do wykonania remontu oświetlenia ulicznego we wsi Solec (1)
                11/2005 - Zakup sprzętu oświetleniowego do wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego (1)
                10/2005 - Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2005/2006 do Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu (1)
                9/2005 - Dostawa węgla do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Paradyż na sezon grzewczy 2005/2006 (1)
                8/2005 - Przebudowa drogi przez wieś Feliksów (1)
                7/2005 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Kazimierzów - Stasiów (1)
                6/2005 - Dokończenie budowy budynku Gimnazjum w Paradyżu (1)
                4/2005 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Paradyżu (1)
                3/2005 - Transport kruszywa drogowego dla potrzeb Gminy Paradyż na rok 2005 (0)
                2/2005 - Zakup kruszywa drogowego dla potrzeb Gminy Paradyż na rok 2005 (1)
                1/2005 - Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Paradyż na lata 2005-2006 (0)
            Rozstrzygnięte - 2004 rok (0)
                21/2004 - Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Paradyżu (2)
                20/2004 - Przebudowa drogi klasy D Sylwerynów - Adamów (2)
                19/2004 - Przebudowa drogi klasy D przez wieś Honoratów (2)
                18/2004 - Usługi projektowe dla potrzeb Gminy Paradyż (1)
                17/2004 - Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Paradyż (1)
                16/2004 - Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2004/2005 do ZSS w Paradyżu (1)
                15/2004 - Dostawa węgla do budynków komunalnych na terenie Gminy Paradyż (2)
                14/2004 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól na odcinku Paradyż - Daleszewice (1)
                13/2004 - Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku Gimnazjum w Paradyżu (1)
                12/2004 - Wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej w Wójcinie i wykonanie instalacji C.O. (1)
                11/2004 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy obiektach na terenie Gminy Paradyż (3)
                8/2004 - Wykonanie konserwacji istniejącego zbiornika małej retencji w Wielkiej Woli (1)
                6/2004 - Dowóz i odwóz uczniów i inne wyjazdy z terenu Gminy Paradyż na lata szkolne 2003/2004 i 2005/2006 (1)
                5/2004 - Zakup sprzętu pożarniczego dla potrzeb jednostek OSP z terenu Gminy Paradyż (0)
                4/2004 - Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy dróg (1)
                3/2004 - Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego dla oświetlenia przy drogach na terenie Gminy Paradyż (1)
                2/2004 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne na rok 2004 (0)
        Postępowania unieważnione (0)
            Unieważnione - 2016 rok (0)
                ZP.271.4.2016 - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki (4)
            Unieważnione - 2015 rok (0)
                4.2015 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż (2)
            Unieważnione - 2014 rok (0)
                9.2014 - Remont budynku szkoły w Sokołowie - etap I (2)
                8.2014 - Remont budynku szkoły w Sokołowie - etap I (3)
                5.2014 - Remont budynku szkoły w Sokołowie (2)
                4.2014 - Remont budynku szkoły w Sokołowie (4)
            Unieważnione - 2013 rok (0)
                1.2013 - Budowa małej infrastruktury turystycznej na odcinku "Piekielnego szlaku" przebiegającego przez teren Gminy Paradyż (4)
            Unieważnione - 2012 rok (0)
                10.2012 - Dostawa fabrycznie nowego urządzenia ssąco-tłoczącego (3)
            Unieważnione - 2011 rok (0)
            Unieważnione - 2010 rok (0)
                1/2010 - Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Paradyż (3)
            Unieważnione - 2009 rok (0)
                6/2009 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanal (10)
                4/2009 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2009/ (2)
            Unieważnione - 2008 rok (0)
                6/2008 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2008/ (4)
                5/2008 - Dowóz i odwóz oraz inne wyjazdy uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Paradyż w roku szkolnym 2008/ (3)
                1/2008 - Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem w celu prowadzenia robót odwadniających i pięlęgnacyjnych zieleni w pasie dróg (4)
            Unieważnione - 2007 rok (0)
                9/2007 - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawowice (2)
                8/2007 - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawowice (2)
                7/2007 - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawowice (3)
                1/2007 - Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Paradyż na lata 2007 i 2008 (0)
            Unieważnione - 2006 rok (0)
                13/2006 - Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Paradyż i Wielka Wola (2)
                12/2006 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Paradyż odcinek Wielka Wola - Popławy (2)
                11/2006 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Paradyż odcinek Wielka Wola - Popławy (2)
                9/2006 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Paradyż odcinek Wielka Wola - Popławy (2)
                4/2006 - Zakup sprzętu oświetleniowego do wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na te (2)
                2/2006 - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli (2)
            Unieważnione - 2005 rok (0)
                5/2005 - Dokończenie budowy budynku Gimnazjum w Paradyżu (2)
            Unieważnione - 2004 rok (0)
                10/2004 - Wykonanie technologii kotłowni w Szkole Podstawowej w Wójcinie / Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Szkole (1)
                9/2004 - Roboty wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń Gimnazjum w Paradyżu (I piętro) (1)
                7/2004 - Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku Gimnazjum w Paradyżu (I piętro) (1)
                1/2004 - Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Przyłęku (0)
    Zamówienia publiczne do 30.000 euro (0)
        Postępowania aktualne do 30.000 euro (0)
            ZP.271.ZOF7.2017 - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu" (3)
        Postępowania rozstrzygnięte do 30.000 euro (0)
            Rozstrzygnięte - 2017 rok - do 30.000 euro (0)
                ZP.271.ZOF6.2017 - Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego o poj. 9000 l (4)
            Rozstrzygnięte - 2016 rok - do 30.000 euro (0)
                ZP.271.ZOF34.2016 - Świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Paradyż na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (3)
                ZP.271.ZOF33.2016 - Zakup i dostawa 4 szt. banerów informacyjnych (3)
                ZP.271.ZOF32.2016 - Zakup i dostawa 2 szt. tablic informacyjnych (2)
                ZP.271.ZOF30.2016 - Zakup i dostawa używanego lekkiego samochodu specjalnego uprzywilejowanego - pożarniczego przeznaczonego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku (2)
                ZP.271.ZOF25.2016 - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Paradyż w 2016 roku (3)
                ZP.271.ZOF24.2016 - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. "Wykonanie budowli inżynierskiej - przepust na rzece Popławce" (3)
                ZP.271.ZOF23.2016 - Opracowanie dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn. "Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną w Gminie Paradyż" (2)
                ZP.271.ZOF21.2016 - Oświetlenie uliczne w miejscowości Przyłęk, ul. Słoneczna, dz. 2073 (3)
                ZP.271.ZOF19.2016 - Zakup i dostawa urn wyborczych (2)
                ZP.271.ZOF16.2016 - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum Wójcina" (3)
                ZP.271.ZOF5.2016 - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż (2)
            Rozstrzygnięte - 2015 rok - do 30.000 euro (0)
                ROZ.38.2015 - Wykonanie dokumentacji na zadania pn.: "Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu", "Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu" (3)
                ROZ.39.2015 - Wykonanie dokumentacji - "Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - ul. Lipowa w zakresie chodnika i zjazdów", "Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie w zakresie chodnika i zjazdów" (2)
                ROZ.37.2015 - Zakup, dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych (2)
                ROZ.36.2015 - Wykonanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych (2)
                ROZ.34.2015 - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola" (2)
                ROZ.30.2015 - Wykonanie dokumentacji na zadania pn. "Oświetlenie uliczne w miejscowości Przyłęk...", "Oświetlenie placu parkingowego..." (2)
                ROZ.29.2015 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonywaniu zadania pn. "Montaż fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich..." (2)
                ROZ.28.2015 - Odmulenie rowu melioracyjnego na odcinku od Daleszewic do Stawowic (od 0+185 km do 2+857 km) (2)
                ROZ.24.2015 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wielkiej Woli (2)
                ROZ.20.2015 - Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (3)
                ROZ.18.2015 - Wykonanie map do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej (3)
                ROZ.15.2015 - Budowa sieci wodociągowej w Przyłęku (2)
                ROZ.16.2015 - Opracowanie wniosku i niezbędnej dokumentacji wraz z załącznikami - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii" (2)
                ROZ.1.2015 - Opracowanie PGN oraz aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię el. i paliwa gaz. (3)
            Rozstrzygnięte - 2014 rok - do 30.000 euro (0)
                ROZ.44.2014 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonywaniu zadania pn. "Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodar (2)
                ROZ.43.2014 - Zakup i dostawa 3 szt. wiat przystankowych (2)
                ROZ.41.2014 - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru - Kanalizacja ul. Lipowa w Paradyżu (2)
                ROZ.39.2014 - Zakup i dostawa kotła stałopalnego bez podajnika o mocy 150kW oraz czopucha do komina (2)
                ROZ.38.2014 - Zakup i dostawa wyposażenia do toalet (2)
                ROZ.36.2014 - Zakup i dostawa taboretów gazowych (2)
                ROZ.35.2014 - Zakup i dostawa regałów (2)
                ROZ.34.2014 - Zakup i dostawa krzeseł drewnianych (2)
                ROZ.32.2014 - Zakup i dostawa systemów nagłaśniających (2)
                ROZ.31.2014 - Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego (2)
                ROZ.29.2014 - Zakup i dostawa stołów (3)
                ROZ.28.2014 - Zakup i dostawa krzeseł drewnianych z tapicerowanym siedziskiem ważne! (2)
                ROZ.26.2014 - Zakup i dostawa patelni elektrycznych (2)
                ROZ.25.2014 - Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego (2)
                ROZ.24.2014 - Zakup i dostawa stołów bilardowych z dwustronną nakładką (3)
                ROZ.19.2014 - Wykonanie dokumentacji na "Plac zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Paradyżu" oraz na "Plac zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sokołowie" (1)
        Postępowania unieważnione do 30.000 euro (0)
            Unieważnione - 2017 rok - do 30.000 euro (0)
                ZP.271.ZOF4.2017 - Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego o poj. 10.000 l (3)
            Unieważnione - 2016 rok - do 30.000 euro (0)
                ZP.271.ZOF31.2016 - Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż 1 szt. wiaty przystankowej (2)
                ZP.271.ZOF29.2016 - Zakup, dostawa i montaż 1 szt. wiaty przystankowej (2)
                ZP.271.ZOF28.2016 - Zakup i dostawa używanego lekkiego samochodu specjalnego uprzywilejowanego - pożarniczego przeznaczonego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Popławach-Kolonii (2)
                ZP.271.ZOF27.2016 - Zakup i dostawa używanego lekkiego samochodu specjalnego uprzywilejowanego - pożarniczego przeznaczonego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku (2)
                ZP.271.ZOF17.2016 - Zakup i dostawa żwiru samochodem samowyładowczym o ladowności 16 ton +/- 1 tona z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w roku 2016 (2)
                ZP.271.ZOF3.2016 - Wykonanie dokumentacji na zadania pn. "Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej wraz z przebudową skrzyżowania na ruch okrężny", "Zagospodarowanie centrum Wójcina" (3)
                ZP.271.ZOF1.2016 - Opracowanie audytów energetycznych oraz studium wykonalności dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Paradyż" (4)
            Unieważnione - 2015 rok - do 30.000 euro (0)
                ROZ.35.2015 - Zakup, dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych (2)
            Unieważnione - 2014 rok - do 30.000 euro (0)
                ROZ.42.2014 - Zakup i dostawa 3 szt. wiat przystankowych (2)
                ROZ.30.2014 - Zakup i dostawa regałów (2)
                ROZ.27.2014 - Zakup i dostawa krzeseł drewnianych (2)
    Zamówienia publiczne dotyczące innych jednostek (0)
        Szkoła Podstawowa w Przyłęku (0)
            SPP.2.2016 - Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Przyłęku (2)
            SPP.1.2016 - Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Przyłęku (2)
        Szkoła Podstawowa w Paradyżu (0)
            Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Paradyżu na sezon grzewczy 2010/2011 (2)
            Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Paradyżu na sezon grzewczy 2009/2010 (3)
            Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Paradyżu na sezon grzewczy 2008/2009 (4)
        OSP w Paradyżu (2)
        OSP w Wójcinie (2)
    Inne - stare (5)
        Rozeznania cenowe - stare (4)

Informacje
    Strona powitalna (0)
    Stowarzyszenia i związki (0)
    Spółki pr. handlowego (0)
    Budżet Gminy Paradyż (1)
        Realizacja budżetu Gminy (0)
            Realizacja - 2016 r. - I półrocze (13)
            Realizacja - 2015 r. - cały rok (13)
            Realizacja - 2015 r. - I półrocze (13)
            Realizacja - 2014 r. - cały rok (13)
            Realizacja - 2014 r. - I półrocze (12)
            Realizacja - 2013 r. - cały rok (13)
            Realizacja - 2013 r. - I półrocze (12)
            Realizacja - 2012 r. - cały rok (14)
            Realizacja - 2012 r. - I półrocze (11)
            Realizacja - 2011 r. - cały rok (14)
            Realizacja - 2011 r. - I półrocze (10)
            Realizacja - 2010 r. - cały rok (12)
            Realizacja - 2010 r. - I półrocze (10)
            Realizacja - 2009 r. - cały rok (11)
            Realizacja - 2009 r. - I półrocze (11)
            Realizacja - 2008 r. - cały rok (11)
            Realizacja - 2008 r. - I półrocze (11)
            Realizacja - 2007 r - cały rok (12)
            Realizacja - 2007 r. - I półrocze (12)
            Realizacja - 2006 r. - cały rok (13)
            Realizacja - 2006 r. - I półrocze (13)
        Opinie RIO dot. budżetu Gminy (7)
            Opinie dot. projektu budżetu na 2017 r. (2)
            Opinie dot. projektu budżetu na 2016 r. (2)
            Opinie dot. projektu budżetu na 2015 r. (2)
            Opinie dot. projektu budżetu na 2014 r. (2)
            Opinie dot. projektu budżetu na 2013 r. (3)
            Opinie dot. projektu budżetu na 2012 r. (4)
            Opinie dot. projektu budżetu na 2011 r. (3)
    Oferty inwestycyjne (0)
    Redakcja bip-u (0)
    Dane teleadresowe (1)
    Wybory do parlamentu europejskiego (6)
    Wybory do sejmu RP i senatu RP (3)
    Wybory prezydenta RP (4)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminny ośrodek pomocy społecznej (4)
        Szkoły (1)
        Jednostki pomocnicze (0)
    Nabór pracowników (0)
        Regulamin naboru pracowników (1)
        Wyniki wstępne (0)
        Informacja o wynikach naboru (0)
        Ogłoszenia o naborze (2)
    Lokalna Grupa Działania - U źródeł (2)
        Statut lgd (1)
        Deklaracja przystąpienia (1)
        lsr u źródeł (1)
        Projekt lsr u źródeł (0)
        Informacja o konkursach (1)
    Program integracji społecznej (0)
        Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich (1)
        Konkursy (0)
            Konkurs Nr 1/2009 (2)
            Konkurs Nr 2/2009 (2)
            Konkurs Nr 1/2010 (2)
            Konkurs Nr 2/2010 (2)
        Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych (1)
        PPWOW (0)
    Wybory Samorządowe 2014 rok (15)
    Referendum krajowe (6)
    Zarządzanie kryzysowe (1)

Informacje ogólne
    Dane podstawowe (0)
    Osoby (0)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (0)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij