Gmina Paradyż http://gminaparadyz.bip.net.pl/?p=new-articles Nowe artykuły i aktualizacje w serwisie BIP. pl Gmina Paradyż http://gminaparadyz.bip.net.pl/img/layout_2008/bipLogo.jpg http://gminaparadyz.bip.net.pl/?p=new-articles 138 118 ZP.271.ZOF7.2017 - Edytowalne dokumenty: formularz ofertowy oraz wykaz opracowanej dokumentacji - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu" http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19720 ... Mon, 06 Mar 2017 11:28:05 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19720 Uchwala Nr XXI/160/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19719 ... Mon, 06 Mar 2017 09:48:15 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19719 Uchwala Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Paradyżu http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19718 ... Mon, 06 Mar 2017 09:43:31 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19718 Uchwala Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19717 ... Mon, 06 Mar 2017 09:41:48 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19717 Uchwała Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19716 ... Mon, 06 Mar 2017 09:39:26 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19716 Uchwała Nr XXI1542016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Paradyż http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19715 ... Mon, 06 Mar 2017 09:34:21 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19715 Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na pokrycie wydatków inwestycyjnych http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19714 ... Mon, 06 Mar 2017 09:30:58 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19714 Uchwała Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Paradyż z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finnasowej Gminy Paradyż na lata 2017-2020 http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19713 ... Mon, 06 Mar 2017 09:15:04 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19713 ZP.271.ZOF7.2017 - Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego oraz zmiana terminu składania ofert - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu" http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19710 ... Fri, 03 Mar 2017 14:00:15 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19710 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds. budownictwa http://gminaparadyz.bip.net.pl?a=19709 ... Wed, 01 Mar 2017 11:37:30 +0100 http://gminaparadyz.bip.net.pl/?a=19709