Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Paradyż
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro ZP.271.2.2017 - 1. Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż, 2. Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.2.2017 - Zmiana Nr 1 treści SIWZ wraz ze zmienionymi i dodanymi załącznikami do SIWZ - ZP.271.2.2017 - 1. Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż, 2. Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie, menu 89, artykuł 60 - BIP - Gmina Paradyż”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ZP.271.2.2017 - 1. Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż, 2. Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie

ZP.271.2.2017 - Zmiana Nr 1 treści SIWZ wraz ze zmienionymi i dodanymi załącznikami do SIWZ

Paradyż, dnia 26.06.2017 r.

 

  

Zamawiający: Gmina Paradyż

ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

 

 
 

Znak sprawy: ZP.271.2.2017


Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania pn. pn. 1) „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż”, 2) „Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie”

 

 

 

Działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

 

Zmiana SIWZ dotyczy m.in. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wadium, terminu składania i otwarcia ofert, sposobu obliczenia ceny oraz załączników do SIWZ      

 

(W załączeniu zamieszczamy dokonane zmiany Nr 1 treści SIWZ, wraz ze zmienionymi i dodanymi załącznikami do SIWZ.) 

 

Z up. Wójta Gminy

(-) Iwona Pluta

Z-ca Wójta

Zmiana Nr 1 treści SIWZ - 26.06.2017 r.

(Plik pdf, wielkość 6,43 MB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

(Plik pdf, wielkość 274 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

(Plik pdf, wielkość 226 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

(Plik pdf, wielkość 310 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 4 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat

(Plik pdf, wielkość 310 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

(Plik pdf, wielkość 490 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

(Plik pdf, wielkość 229 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 7 - Projekt umowy

(Plik pdf, wielkość 673 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 8 - Opis Części I zamówienia

(Plik pdf, wielkość 205 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 14 - Przedmiary robót dotyczące Części I zamówienia

(Folder ZIP, wielkość 95,9 KB, otworzy się w nowym oknie)

 

Dodane załączniki do SIWZ:

Zał. nr 17 - Opis Części III zamówienia

(Plik pdf, wielkość 238 KB, otworzy się w nowym oknie)

Zał. nr 18 - Przedmiar robót dotyczący Części III zamówienia

(Plik pdf, wielkość 45,9 KB, otworzy się w nowym oknie)


 

Metryka

sporządzono
2017-06-26 przez Gutowska Edyta
udostępniono
2017-06-26 00:00 przez Edyta Gutowska
zmodyfikowano
2017-06-26 15:03 przez Ścieglińska Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
547
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.